2018-03-12T10:11:45+00:00

Opieka

Najważniejszym dla nas celem jest zaspokojenie, przez najlepszą opiekę, aktualnych potrzeb Dzieci. Panda stwarza maluchom możliwości „przygotowania się do życia”.

2018-03-12T10:11:45+00:00

Przestrzeń

Przestrzeń żłobka daje Dzieciom poczucie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa. Wyposażenie posiada odpowiednie atesty, otoczenie jest przewidywalne i uporządkowane.

2018-03-19T15:59:26+00:00

Zespół

Najdoskonalszą informacją zwrotną od Dzieci, mówiącą o wartości osobowej opiekuna, jest ich twórczość poznawcza, manipulacyjna, chęć do zabawy i współodczuwanie radości z twórczego wysiłku.

2018-03-22T17:16:38+00:00

Idea

W pracy wychowawczej zwracamy uwagę na fakt „bycia z dzieckiem”. Propozycje zajęć układamy tak, aby zabawy zawierały wszystkie elementy aktywności.

2018-03-12T10:11:45+00:00

Grupy

Panda wzoruje się na modelu rodziny, w której zróżnicowanie wiekowe uczy dostosowywania się do innych oraz współpracy z młodszym lub starszym rodzeństwem. Tworzymy grupy o charakterze otwartym.