Dziecko rozpoczyna nowy etap swojego życia. Często pozostaje poza domem i zaczyna funkcjonować w dwóch środowiskach: rodzinnym i żłobkowym. Wejście do nowej społeczności wiąże się z całkowitą zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń i sposobu życia dziecka, które do tej pory cały czas spędzało z rodziną, gdzie czuło się pewnie.

Odpowiednio przeprowadzona adaptacja ma za zadanie zmniejszyć napięcia emocjonalne w pierwszych kontaktach ze żłobkiem oraz zmniejszyć lęk dziecka przed rozstaniem z Rodzicem. Adaptacja dziecka w żłobku odbywa się zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, może zostać skrócona lub wydłużona.

Adaptacja prowadzona jest w ścisłej współpracy z Rodzicami. Warto skorzystać z wizyty z maluchem w nowym miejscu. Dziecko obejrzy salę i znajdujące się w niej zabawki, zapozna z opiekunkami i sprawdzi, jak fajnie bawi się z kolegami. Pierwsza wizyta ma za zadanie nie tylko zapoznać dziecko ze żłobkiem, ale i uspokoić Rodzica, gdy sumienie gryzie… Rodzic może zobaczyć, jak jego pociecha bawi się z innymi, porozmawiać z opiekunkami i na pewno pozbyć się części obaw. Jego opanowanie, pewność i spokój udzielą się dziecku. 

Jak pomóc dziecku w adaptacji w żłobku?