W naszym żłobku wszystkie Dzieci się znają, jedzą razem posiłki i bawią się wspólnie w ogrodzie. Nawiązują przyjaźnie bez względu na wiek, a atmosfera jest bardzo rodzinna. Tak przyjęty, sprawdzony model funkcjonowania zapewnia doskonałą znajomość wszystkich dzieci i opiekunek, poczucie bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego w dobrze znanym środowisku oraz pozwala na efektywną realizację zajęć.
Dzieci uczą się poprzez obserwację innych, a więc starszych lub młodszych. Dzieci młodsze podpatrują pewne czynności u starszych kolegów np. ubieranie butów, ściąganie kurtki, korzystanie samodzielne z toalety. Dzieci starsze mogą pomagać młodszym, jednocześnie ćwicząc nabyte umiejętności, stają się opiekuńcze.

Grupa nie starzeje się, dzieci uczą się przyjmować nowych członków grupy i żegnać starszych, gotowych do pójścia do przedszkola. Każdemu nowemu dziecku łatwiej jest wejść do grupy, gdy widzi, że inne dzieci nie płaczą, znają zabawy i rytuał dnia. Dzieci mają punkt odniesienia: jak to jest być młodszym lub starszym. Uczą się, będąc w grupie, że można radzić sobie z czymś lepiej lub gorzej i że jest to normalne i naturalne.

Każde dziecko uczy się w swoim tempie mimo, że nauczyciel jest odpowiedzialny za przygotowanie programu dla każdego z nich. W mieszanych wiekowo grupach dzieci zawsze potrafią odnaleźć kolegę, który pracuje na tym samym poziomie. Nauczyciel nie jest głównym elementem klasy czy grupy. Jest nim dziecko. W naszych rodzinach czy na placach zabawach nie zabraniamy naszym dzieciom bawić się ze swoim starszym rodzeństwem czy kolegami. Panda jest właśnie jak taka rodzina, gdzie poszczególne osoby dbają o siebie nawzajem.

Z podziałem na grupy przeprowadzane są zajęcia dodatkowe, zabawy dydaktyczne, plastyczne i inne.
 Tradycyjny podział na grupy wiekowe wygląda następująco:

GRUPA I

najmłodsza grupa wiekowa w żłobku od 20tygodnia do 1,5roku, w której szczególnie zwraca się uwagę na rozwój motoryki dużej. To grupa, która: siada, raczkuje, wstaje, chodzi i wspina się, szuka ząbków, nowych słów, sposobu na kontakt z rówieśnikami

GRUPA II

średnia grupa wiekowa  w żłobku od 1,5r do 2,5 lat. To grupa, która chętnie poznaje nowe słowa, jest bardzo ruchliwa, zagląda w każdy kąt i ma ciekawe pomysły, sprawnie chodzi, a nawet zaczyna biegać i skakać. W tej grupie ćwiczy się przede wszystkim motorykę małą (w trakcie zajęć plastycznych) oraz doskonali płynność ruchów (w czasie zabaw animacyjnych). Grupa staje się bardziej samodzielna, w miarę swoich możliwości uczy się m.in. posługiwać łyżką.

GRUPA III

najstarsza grupa wiekowa w żłobku od  2,5 lat do 3 lat. To grupa wyjątkowo kreatywna. Chodzenie, bieganie i skakanie opanowała do perfekcji, ciekawa świata chętnie zadaje pytania. 
W tej grupie kładziemy nacisk na przygotowanie dzieci do przedszkola poprzez cykl zajęć wprowadzających. Rozwijamy motorykę rączki. Najstarsza grupa daje przykład młodszym kolegom i koleżankom