Panda pełni wobec Rodziców funkcję doradczą, informacyjną i wspierającą. Pomagamy rozpoznawać możliwości rozwojowe dzieci, informujemy o ich postępach i problemach.

Rodziców naszych dzieci postrzegamy jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych. Zachęcamy do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii

Zróżnicowane formy współpracy z Rodzicami, z całą pewnością mówią o otwartości żłobka dla dzieci i ich rodzin. Formy współpracy żłobka z Rodzicami naszych podopiecznych:

 • kontakty indywidualne z opiekunami, zebrania ogólne i grupowe

 • zajęcia warsztatowe, organizowane we wszystkich grupach wiekowych

 • spotkania ze specjalistami

 • uroczystości i imprezy połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci

 • tablice informacyjne

 • festyny, wspólne zabawy organizowane w ogrodzie i w żłobku

 • drzwi otwarte

 • wystawy prac dzieci

 • facebook –  oficjalna strona żłobka

 • kontakt mailowy oraz telefoniczny

 • włączanie Rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci oraz akcjach zbiórek

 • Rodzic w roli eksperta – prezentowanie przez Rodziców tematów, które dot. ich zawodu, pasji, zainteresowań