• pomagamy w zaspokojeniu potrzeb psychicznych i fizjologicznych

  • dbamy o coraz większe zróżnicowanie środowiska, w którym przebywa Dziecko

  • przyzwalamy na coraz większą samodzielność

  • włączamy Dzieci w codzienne czynności wykonywane przez opiekunów w jego otoczeniu, zachęcamy do naśladowania zachowań

  • zwiększamy udział Dziecka w podejmowaniu decyzji, przyzwalamy na dokonywanie własnych „małych” wyborów

  • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa przez asekurowanie w czasie samodzielnej eksploracji i przygotowujemy bezpieczne otoczenie, w którym Dzieci mogą się swobodnie poruszać

  • jesteśmy blisko, gdy tylko się da w zasięgu wzroku Dziecka, by mogło łatwo uzyskać wsparcie, gdy będzie tego potrzebowało

  • uczymy zasad higieny i dbania o siebie: samodzielne mycie się, w tym ząbków, czesania

  • prowadzimy treningi czystości

OPIEKUNKI

Opiekunki cechuje wysoki poziom moralności, a więc i odpowiedzialności, przygotowania pedagogicznego i psychologicznego. Takt i spontaniczność, miła i sympatyczna powierzchowność, dar rozumienia i współodczuwania potrzeb Dzieci stanowią punkt wyjścia do stopniowego zdobywania sobie autorytetu zawodowego opiekuna o wielkiej sile wewnętrznej, bo przecież jest to zawód z powołania, wymagający ogromnej wrażliwości na dobro drugiego człowieka.