RELACJE

 • często zachęcamy dzieci do wspólnych zabaw i dzielenia się zabawkami – 
w parach, małych 3-4 osobowych zespołach

 • bawimy się z dziećmi w różne role, 
w „udawanie”, odgrywamy scenki 
z bajek, z czytanych im książeczek, opowiadanych historyjek

 • rozmawiamy z dziećmi o tym, co dobre, a co złe, co wolno, a czego nie wolno 
i dlaczego

 • razem z dziećmi wykonujemy różne prace w sali, w ten sposób uczymy je wypełniania różnych obowiązków

 • gdy zapraszamy rodziców i dziadków, wymyślamy takie zabawy i zadania, 
by dzieci mogły je wykonać razem z nimi

AKTYWNOŚĆ

 • podsuwamy dzieciom pomysły, „prowokujemy” do działania i stawiania pytań przez przynoszenie różnych przedmiotów (np. pudełka różnej wielkości, obrazki)

 • zachęcamy dzieci do różnych działań 
na przedmiotach: dotykania, poruszania, stukania, potrząsania, przesypywania, wsypywania, zgniatania, sklejania

 • zachęcamy do wykorzystania w zabawie różnych przedmiotów (papier, kartony, miski, pudełka, kasztany, liście, etc.)

 • dajemy dzieciom przestrzeń do samodzielności, podejmowania decyzji, przejawiania własnej inicjatywy

ZABAWA

 • umożliwiamy dzieciom różne zabawy, zachęcamy do przebierania się

 • opowiadamy, jak kiedyś dzieci się bawiły, sięgamy do zabaw ludowych

 • często, razem z dziećmi, zmieniamy urządzenie kącików zabaw

 • stosujemy zabawy ruchowe w realizacji różnych zadań (skakanie, kołysanie się, pokazywanie rękoma podczas mówienia wierszyka czy uczenia się liczenia, tworzenie różnych figur i ich rysowanie, poruszanie się po sali w tempie i sposobie charakterystycznym dla różnych zwierząt np. pingwiny, bociany, żaby, etc.)

 • wykorzystujemy zabawne wierszyki, piosenki, wyliczanki, rymowanki jako podstawę zapamiętania czegoś, jako sygnał zapowiadający jakąś czynność

EMOCJE

 • gdy opowiadamy dzieciom jakieś historyjki albo czytamy książeczki – rozmawiamy o bohaterach, jak się czuli 
i dlaczego tak

 • gdy zdarzy się w grupie jakaś sytuacja trudna – rozmawiamy o tym, jak się czuliśmy

 • razem szukamy różnych sposobów na to, jak kogoś pocieszyć, uspokoić np. przed snem albo gdy ktoś nam sprawił przykrość, zezłościł albo niechcący oblał wodą nasz rysunek

 • staramy się tworzyć sytuacje, w których dzieci doświadczą różnych emocji: np., czekanie z rozpoczęciem zabaw, aż wszyscy skończą rysować, radość ze znalezienia miejsca na powieszenie wszystkich wykonanych rysunków, niepokój, czy dobrze zakończy się opowiadana, trzymająca w napięciu historia

MIEJSCE

 • razem z dziećmi dbamy o naszą salę, razem sprzątamy, układamy zabawki, podlewamy kwiaty, karmimy ptaki

 • zachęcamy dzieci do utrzymywania porządku na swojej półce, w kartonie, w teczkach z rysunkami – pomagamy układać, przestawiać

 • razem dbamy o dekorowanie sali, szczególnie, gdy czekamy na gości

 • uwzględniamy w kalendarzu pracy ważne wydarzenia w społeczności lokalnej, imprezy regionalne, rocznice, tradycje lokalne (np. festyny osiedlowe, święta, ważne rocznice)

Stąd czerpiemy inspiracje:

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

ZAJĘCIA AKTYWNEGO SŁUCHANIA BATTI STRAUSS

ZAJĘCIA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ

MUZYKOTERAPIA I BAJKOTERAPIA

KLANZA – ELEMENTY DRAMY

METODA MONTESSORI

PEDAGOGIKA ZABAWY

METODA PROJEKTÓW