• Rekrutacja do żłobka ma charakter ciągły, w miarę dostępności miejsc.

  • Pełna treść Regulaminu rekrutacji dostępna tutaj 

    Miesiąc (wymagane)

    DANE RODZICA

    DANE DZIECKA